ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

The 10 most checked-out in the past 3 months
ชื่อเรื่อง Item type รายการที่ยืมออก  
บุปผาในกุณฑีทอง /

โชติ แพร่พันธุ์ - ศรีปัญญา, นนทบุรี : 2560 - 600 หน้า

Item type : Books Checkouts: 2
แฟนเกิร์ล /

ราวเวลล์, เรนโบว์ - เอิร์นเนส พับลิชชิ่ง กรุงเทพฯ : 2558 - 480 หน้า

Item type : Thai Books Checkouts: 1
โรงเรียนเวทมนตร์แมจิสตีเรียม /

แบล็ก, ฮอลลี่ - แพรวเยาวชน, กรุงเทพฯ : 2560 - เล่ม :

Item type : Thai Books Checkouts: 1
มื้อเช้าที่ทิฟฟานีส์ /

คาโพที, ทรูแมน, - ไลบรารี่ เฮ้าส์, ปทุมธานี : 2560 - 107 หน้า

Item type : Thai Books Checkouts: 1
วิธีเดินทางกับแซลมอน /

เอโค, อุมแบร์โต - อ่านอิตาลี, กรุงเทพฯ : 2560 - 183 หน้า

Item type : Thai Books Checkouts: 1
บัญชารัก ลิขิตหัวใจ /

ไฉ่หง - สถาพรบุ๊คส์, กรุงเทพฯ : 2560 - 516 หน้า

Item type : Thai Books Checkouts: 1
อามฮารา--สุดปลายทางที่ความรัก /

พิมมาศ. - ที่รัก, นนทบุรี : 2560 - 508 หน้า :

Item type : Thai Books Checkouts: 1
ปราสาทของพ่อ /

วอลล์ส, จีนแน็ตต์ - สันสกฤต, กรุงเทพฯ : 2559 - 293 หน้า

Item type : Thai Books Checkouts: 1
อิท /

คิง, สตีเวน, - แพรวสำนักพิมพ์, กรุงเทพฯ : 2560 - เล่ม

Item type : Thai Books Checkouts: 1
มหาสงครามพิภพวานร :

คีย์ส, เกร็กกอรี่ - เอิร์นเนส พับลิชชิ่ง, กรุงเทพฯ : 2560 - 295 หน้า

Item type : Thai Books Checkouts: 1

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 (เกษตรศาสตร์) ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903 โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 125 โทรสาร 0-2940-5834
ECO Library | Integrated Library System Powered by KOHA | KOHA Installation & Adaptation by Apiyos Rienvipattana | Maintenance by Information Technology Department

Powered by Koha