ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

The 10 most checked-out in the past 3 months
ชื่อเรื่อง Item type รายการที่ยืมออก  
บุพเพสันนิวาส /

จันทร์ยวีร์ สมปรีดา - แฮปปี้ บานานา, กรุงเทพฯ : 2561 - 512 หน้า

Item type : Thai Books Checkouts: 6
พิกัดต่อไปใครเป็นศพ? /

เคโงะ, ฮิงาชิโนะ - น้ำพุสำนักพิมพ์, กรุงเทพฯ : 2560 - 547 หน้า

Item type : Thai Books Checkouts: 5
หนึ่งด้าวฟ้าเดียว /

วรรณวรรธน์ - ณ บ้านวรรณกรรม, กรุงเทพฯ : 2559 - เล่ม

Item type : Thai Books Checkouts: 4
ท้าวศรีสุดาจันทร์ /

สุวัฒน์ วรดิลก - แสงดาว, กรุงเทพฯ : 2560 - 389 หน้า

Item type : Thai Books Checkouts: 3
มิติที่สาม /

ตรี อภิรุม - บางกอก โพสต์, กรุงเทพฯ : 2560 - 855 หน้า

Item type : Thai Books Checkouts: 3
ครุฑน้อย /

ศิริพรรณ เตชจินดาวงศ์ - แพรวเยาวชน, กรุงเทพฯ : 2556 - 100 หน้า :

Item type : Thai Books Checkouts: 2
ของขวัญจากบ๊อบ /

โบเวน, เจมส์ - สปริงบุ๊กส์, กรุงเทพฯ : 2558 - 153 หน้า :

Item type : Thai Books Checkouts: 2
ทะเลกลืนเวลา /

- นาคร, ปทุมธานี : 2560 - 328 หน้า :

Item type : Thai Books Checkouts: 1
วาดรักไว้ใต้แสงดาว /

มารีอา - สถาพรบุ๊คส์, กรุงเทพฯ : 2559 - 335 หน้า

Item type : Thai Books Checkouts: 1
Scenic restaurants :

Vorasarin Tangchaisak - Jades Pub., Bangkok : 2010 - 154 p. :

Item type : English Books Checkouts: 1

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 (เกษตรศาสตร์) ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903 โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 125 โทรสาร 0-2940-5834
ECO Library | Integrated Library System Powered by KOHA | KOHA Installation & Adaptation by Apiyos Rienvipattana | Maintenance by Information Technology Department

Powered by Koha