ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

The 10 most checked-out in the past 3 months
ชื่อเรื่อง Item type รายการที่ยืมออก  
บุพเพสันนิวาส /

จันทร์ยวีร์ สมปรีดา - แฮปปี้ บานานา, กรุงเทพฯ : 2561 - 512 หน้า

Item type : Thai Books Checkouts: 12
ปกรณัมแดนจันทรา /

เมเยอร์, มาริสสา - มิวส์, กรุงเทพฯ : 2557 - เล่ม

Item type : Thai Books Checkouts: 6
กุหลาบเกี่ยวใจ /

กิ่งฉัตร - ลูกองุ่น, กรุงเทพฯ : 2561 - 449 หน้า

Item type : Thai Books Checkouts: 5

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1084 (เกษตรศาสตร์) ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903 โทรศัพท์ 0-2942-8616 ต่อ 125 โทรสาร 0-2940-5834
ECO Library | Integrated Library System Powered by KOHA | KOHA Installation & Adaptation by Apiyos Rienvipattana | Maintenance by Information Technology Department

Powered by Koha