เอกสารประกอบการเสวนา

4.8/5 rating (5 votes)
  • Last update: 31 มกราคม 2012
  • File size: 5.01 MB
  • Downloaded: 359

Powerpoint ประกอบการเสวนาเรื่องจินดามณี ระบบห้องสมุด Open source จากประสบการณ์คนทำงาน Eco

  1. Physical Inventory in a library is EASY(thai)
  2. ระบบห้องสมุด Open source เพื่อการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี
  3. Introduction to Koha
  4. ประสบการณ์การใช้ระบบจินดามณี : บรรณารักษ์ผู้ดูแลระบบ
Notice: Undefined variable: permalink in /usr/share/koha/opac/htdocs/jindamanee/media/zoo/elements/kzfblike/kzfblike.php on line 79
Notice: Undefined variable: og_url in /usr/share/koha/opac/htdocs/jindamanee/media/zoo/elements/kzfbscript/kzfbscript.php on line 80