จินดามณี ระบบห้องสมุด Open source จากประสบการณ์คนทำงาน Eco

จินดามณี ระบบห้องสมุด Open source จากประสบการณ์คนทำงาน Eco

     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง “จินดามณี ระบบห้องสมุด Open source จากประสบการณ์คนทำงาน Eco” ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 13:30 น. - 15:30 น. ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
     การเสวนาในครั้งนี้เป็นการเล่าประสบการณ์ทำงานของทีมงานพัฒนาระบบห้องสมุดจินดามณี ซึ่งพัฒนามาจาก Koha v.3 และการประยุกต์ใช้ในการจัดการและให้บริการทรัพยากรในห้อง Eco library

 

Notice: Undefined variable: permalink in /usr/share/koha/opac/htdocs/jindamanee/media/zoo/elements/kzfblike/kzfblike.php on line 79
Notice: Undefined variable: permalink in /usr/share/koha/opac/htdocs/jindamanee/media/zoo/elements/kzfbcomments/kzfbcomments.php on line 65

Comment Via Facebook

Notice: Undefined variable: og_url in /usr/share/koha/opac/htdocs/jindamanee/media/zoo/elements/kzfbscript/kzfbscript.php on line 80

ความเห็น (0)

แสดงความเห็น

แสดงความเห็นในฐานะผู้เยี่ยมชม